Головна / Статті / Мікропроцесорна централізація стрілок і сигналів

Мікропроцесорна централізація стрілок і сигналів   

Автор: Д.М. Кузьменко, генеральний директор RWA

Доповідь на Четвертій міжнародній науково-практичній конференції «Автоматика і телемеханіка на залізничному транспорті», 23-24 жовтня 2008 р., Сочі, Росія.

Аналіз діючих систем ЕЦ і досвід їх експлуатації показують, що релейні системи централізації використовуються вже більше 30-ти років, що призводить до значного зростання кількості відмов цих пристроїв.

В даний час багато промислових підприємств і магістральний залізничний транспорт замінюють системи електричної централізації на мікропроцесорні (МПЦ).Мікропроцесорна централізація стрілок і сигналів надає додаткову інформацію черговому по станції, а також іншим користувачам залізничного транспорту про поїзну ситуації і появу відмов елементів системи. Застосування мікропроцесорної системи спрощує обмін інформацією з іншими обчислювально-інформаційними і керуючими системами.Структурна схема пристроїв МПЦ побудована з урахуванням адаптації до умов експлуатації. Її компонування може змінюватися в залежності від цільового застосування на об’єкті.Мікропроцесорні системи централізації дозволяють підвищити рівень, якість технічного обслуговування і експлуатації за рахунок:

 • модульності системи;
 • автоматизації процесу збору інформації;
 • автоматизації логічної обробки інформації;
 • фіксації часу зміни станів об’єктів автоматики і телемеханіки;
 • автоматизації передачі інформації;
 • доступу до інформації персоналу різних залізничних служб;
 • збору, обробки, запису і зберігання інформації про пересування рухомих одиниць на станції, зміни стану пристроїв сигналізації, централізації та блокування, що контролюються, з можливістю передачі інформації на верхні рівні автоматизованих систем управління (АСУ);
 • гнучкості системи: МПЦ легко узгоджується з іншими системами, для цього створено велику кількість стандартних протоколів зв’язку.

 МПЦ виконує наступні функції:

 • штатні та відповідальні функції управління;
 • функції контролю та відображення;
 • додаткові функції;
 • функції діагностики.

МПЦ складається з кількох підсистем, в які входять різні комплекси технічних засобів, що утворюють три рівні управління і контролю:

 • верхній рівень – підсистема діалогу з АРМ ДСП та АРМ ШН;
 • середній рівень – підсистема логіки централізації;
 • нижній рівень – підсистема управління виконавчими пристроями (схеми управління підлоговими пристроями).

На сьогодні базові технології проектів, що реалізуються ТОВ «НПП «Залізничавтоматика», грунтуються на програмованих логічних контролерах одного зі світових лідерів у виробництві електротехнічного устаткування і систем автоматизації – компанії «Schneider Electric» (Шнейдер Електрик), і технологіях проектування SCADA від цього виробника. Монтаж обладнання здійснюється в шафах фірми «Sarel». Всі системи виконуються на базі уніфікованого промислового обладнання, що має європейські сертифікати якості та сертифікати відповідності системи УкрСЕПРО.

назад