Головна / Рішення / Магістральний залізничний транспорт / Мікропроцесорна диспетчерська централізація

Мікропроцесорна диспетчерська централізація   

Мікропроцесорна диспетчерська централізація (МП ДЦ) – система нового типу, призначена для управління рухом поїздів на магістральному і промисловому залізничному транспорті в межах диспетчерських дільниць, автоматизації основних функцій поїзного диспетчера.За рахунок застосування сучасних засобів телемеханіки, мікроелектроніки та обчислювальної техніки МП ДЦ забезпечує збільшення ефективності управління рухом поїздів.Система включає в себе функції традиційних систем диспетчерської централізації на залізничному транспорті, а також нові функції на основі сучасних інформаційних технологій. Розрахована на використання релейних і мікропроцесорних пристроїв автоматики на станціях і перегонах.МП ДЦ належить до інформаційно-керуючих автоматизованих системах управління безперервно-дискретними технологічними процесами з високим рівнем інформаційної потужності та функціональної надійності.

Мікропроцесорна диспетчерська централізація використовується для:

 • Організації диспетчерського контролю та управління на ділянці при організації, переносі або модернізації робочих місць диспетчерського апарату;
 • Управління сусідніми станціями з опорної;
 • Організації регіональних та / або дорожніх центрів диспетчерського управління з об’єднанням робочих місць диспетчерського апарату в інформаційну мережу;
 • Передачі інформації про стан розосереджених об’єктів управління і контролю у вищестоящі й суміжні системи в реальному масштабі часу.

Опції мікропроцесорної диспетчерської централізації

Діалогова:

 • Відображення інформації та взаємодія диспетчерського апарату з МП ДЦ ділянки;
 • Взаємодія з МП ДЦ сусідніх полігонів (дільниць, вузлів, великих сортувальних, дільничних і пасажирських станцій);
 • Взаємодія з іншими інформаційними керуючими системами (телемеханіки, енергопостачання, АСОУП та ін.)

Протоколювання роботи:

 • Фіксація керуючих впливів диспетчерського апарату;
 • Фіксація поїзної обстановки;
 • Фіксація збоїв функціонування апаратури МП ДЦ і сполучених систем;
 • Фіксація результатів регламентних перевірок і діагностування системи за первісною завантаженні і при відновленні працездатності після збоїв;
 • Накопичення та архівування даних про рух з можливістю доступу.

Контроль оперативної поїзної ситуації на ділянці, моделювання та прогнозний графік руху поїздів:

 • Візуалізація інформації про поїзну ситуації, стану й режимах роботи пристроїв СЦБ, графіку виконаного руху і показниках роботи диспетчера в наочній і зручній формі;
 • Надання диспетчеру відомостей інформаційно-довідкового та сигнального характеру, необхідних для прийняття рішень з управління перевізним процесом;
 • Ведення моделей поїзного положення;
 • Аналіз і прогноз руху поїздів.

Самодіагностика і діагностика пристроїв СЗАТ:

 • Підтримання параметрів надійності технічних засобів МП ДЦ на заданому рівні;
 • Підтримання параметрів достовірності інформації на заданому рівні;
 • Скорочення часу на усунення пошкоджень.

 Управління та контроль станом об’єктів СЗАТ:

 • Телесигналізації;
 • Телекерування;
 • Автоматичне керування пристроями СЗАТ (спільно з іншими підсистемами).
назад