Головна / Рішення / Магістральний залізничний транспорт / Мікропроцесорна гіркова автоматична централізація

Мікропроцесорна гіркова автоматична централізація   

Мікропроцесорна гіркова автоматична централізація (МП ГАЦ) є системою нового типу і призначена для управління розпуском составів на гірках як на магістральному, так і на промисловому залізничному транспорті.

Включає в себе функції традиційних систем гіркового централізації на залізничному транспорті, а також нові функції на основі передових інформаційних технологій.
Розроблено для спільної роботи з існуючими релейними і мікропроцесорними автоматичними системами гіркового централізації без внесення змін до їх алгоритми роботи.

МП ГАЦ використовується для:

 • Організації контролю та / або управління розпуском поїздів при організації, переносі або модернізації робочих місць диспетчерського апарату;
 • Організації контролю за станом пристроїв СЦБ гіркового автоматичної централізації, при організації систем диспетчерського управління;
 • Передачі інформації про стан пристроїв ГАЦ у вищестоящі й суміжні системи в реальному масштабі часу.

 

Функції, виконувані МП ГАЦ
Діалогова функція:

 • Відображення інформації та взаємодія оперативного персоналу з МП ГАЦ;
 • Взаємодія з іншими інформаційними керуючими системами – телемеханіки, енергопостачання, МП ДЦ, АСК ВП УЗ та ін.;

Контроль оперативної поїзної ситуації на гірці:

 • Ведення моделей поїзного положення на сортувальній гірці;
 • Контроль руху відчепу: номери відчепу, заданий маршрут розпуску;
 • Контроль заповнення гіркових колій;
 • Аналіз формованих складів.

Управління та контроль стану об’єктів СЗАТ:

 • Телесигналізації;
 • Телекерування;
 • Автоматичне управління пристроями ГАЦ (спільно з іншими підсистемами).

Протоколювання роботи:

 • Фіксація керуючих впливів оперативного персоналу;
 • Фіксація поїзної обстановки на сортувальній гірці;
 • Фіксація збоїв функціонування апаратури МП ГАЦ і сполучених систем;
 • Фіксація результатів регламентних перевірок і діагностування системи після первісного завантаження і при відновленні після збоїв.

Контроль оперативної поїзної ситуації на гірці:

 • Підтримання параметрів надійності технічних засобів УСИ на заданому рівні і контроль систем ЗАТ;
 • Підтримання параметрів достовірності інформації на заданому рівні;
 • Контроль справності системи МП ГАЦ;
 • Сповіщення про несправність пристроїв ГАЦ і МП ГАЦ.
назад