Головна / Рішення / Магістральний залізничний транспорт / Розробка прикладного програмного забезпечення

Розробка прикладного програмного забезпечення   

Програмне забезпечення (ПЗ) МПЦ складається з ПЗ АРМ і ПО контролерів. У свою чергу, кожне з них має у складі системне і прикладне ПЗ.

Прикладне ПО контролерів МПЦ розробляється в програмному середовищі UnityPro фірми Schneider Electric, що підтримує стандарт IEC 61131-3. Програмне забезпечення Unity Pro надає розробнику гнучкий і легкий у використанні інтерфейс, а також широкий набір функцій. UnityPro являє собою єдину середовище розробки, налагодження додатків і операційну середу для контролерів Schneider Electric, яка реалізує 5 мов програмування стандарту IEC 61131-3:

 1. FBD – мова функціональних блоків, графічний мова програмування стандарту IEC 61131-3.
 2. LD – мова релейного логіки. Синтаксис мови зручний для заміни схем на базі електромагнітних реле.
 3. SFC – мова послідовних функціональних схем. Графічна мова, призначена для написання програм послідовного управління технологічним процесом, описує його у формі, близькій до діаграми станів;
 4. ST – мова структурованого тексту. За структурою, найближче до мови програмування Паскаль.
 5. IL – список інструкцій. По синтаксису нагадує асемблер, а також містить:
  • вбудовану бібліотеку функціональних блоків користувача (DFB);
  • симулятор ПЛК в персональному комп’ютері для налагодження програм;
  • вбудовані засоби діагностики.

Прикладне ПО розробляється з використанням трьох мов програмування:

 • мови функціональних блок-діаграм FBD (Function Block Diagram);
 • мови релейного логіки LD (Ladder Diagram);
 • мови структурованого тексту ST (Structured text).

ПЗ АРМ виконує функції формування команд управління, візуалізації станів об’єктів контролю та їх архівування. Прикладне ПЗ АРМ розробляється в програмному середовищі CitectSCADA.CitectSCADA – програмний продукт, що є повнофункціональну систему моніторингу, управління та збору даних (SCADA – Supervisory Control And Data Acquisition). ПО CitectSCADA включає в себе функціональні блоки (тренди, аларми, звіти, драйвера, протоколи) і являє собою єдиний засіб розробки проекту.Концептуально система Citect складається з двох окремих частин:

 • середовище розробки;
 • середовище виконання.

Середа розробки являє собою набір інструментальних засобів (додатків) побудови виконавчої системи. Його основу складає Провідник Citect (Citect Explorer), за допомогою якого здійснюється створення проектів та управління ними.

У середу розробки входять Провідник Citect, Редактор проектів (Project Editor), Будівник графічних об’єктів (Graphic Builder) і Редактор Cicode-програм (Cicode Editor).

Середа виконання – це додаток, за допомогою якого здійснюється управління виробничим обладнанням. Середа виконання утворюється в результаті компіляції проекту. Саме під час виконання система Citect взаємодіє з реальними пристроями введення / виведення, обробляє аларми, реалізує ефекти анімації і т. д.

назад