RWA design   

Підрозділ RWA design надає послуги комплексного проектування і проектноконструкторські розробки:

  • Систем автоматики і телемеханіки для магістрального, промислового залізничного транспорту та метрополітену;
  • Автоматизованих систем управління (АСУ);
  • Мереж передачі даних в системах управління і забезпечення безпеки руху поїздів;
  • Усіх видів залізничних систем зв’язку;
  • Прикладного програмного забезпечення;
  • Систем енергопостачання залізничних об’єктів.

Окремим видом послуг RWA, є адаптація продуктів і рішень іноземних розробників під галузеві стандарти, що застосовуються на залізницях пострадянського простору. При проектуванні використовуються стандартні програмні мови, програмне забезпечення та інтерфейси, що спрощує замовнику подальшу експлуатацію та обслуговування систем.

назад